Kościół pw. Chrystusa Króla


     Kościół pw. Chrystusa Króla w Leśnej stoi na fundamentach dawnej świątyni, zbudowanej w 1346r., która została jednak spalona przez Husytów w 1431r. Została jednak szybko odbudowany, gdyż kroniki parafialne podają, że w 1432r. wezbrane wody Kwisy zalały kościół aż po sam ołtarz. W 1509r. budowla została przejęta przez luteranów. Jednak nie był to koniec nieszczęść. Pożary, które w tamtych czasach nawiedzały miasto nie ominęły również kościoła. W 1702r. spłonął on wraz z pobliskimi zabudowaniami. Odbudowy podjęto się dopiero w 1703r, a uroczystego poświęcenia świątyni dokonano w 1711r. Przez następne 8 lat trwała budowa kościelnej dzwonnicy, którą ukończono w 1718r. W XIX i XXw. budowla była jeszcze parokrotnie restaurowana i od tamtego czasu pozostała w nienaruszonym kształcie.
     
Płyty nagrobne na ścianach kościoła


    Na zewnętrznych ścianach świątyni zachowały się kamienne płyty z wyrytymi na nich epitafiami.z XVI-XVIIIw., należące do rodziny von Doebchitz, ówczesnych właścicieli Leśnej. W murze kościelnym znajduje się także krzyż pokutny, z wyrytym w nim mieczem - narzędziem zbrodni.

Dawny cmentarz ewangelicki, obecnie park
     


     Obecnie za kościołem znajduje się park, w którym mieścił się dawny cmentarz ewangelicki. Obecnie szczątki zostały przeniesione na cmentarz komunalny w Leśnej, a nagrobki usunięto.